close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه

آیا انسان میتواند در محیط بسته به صورت خودکفا زندگی کند؟